குடியரசு தின விழா கொடியேற்றம்

குடியரசு தின விழா

நம் இந்தியாவின் 70 வது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு இன்று (26.01.2019)

நமது தலைவர் உயர்திரு. கோகுலம்.M.தங்கராஜ் MD

அவர்கள் செந்தாம்பாளையம் ஊர் பொதுமக்கள் மத்தியில் கொடியேற்றுகிறார்.

அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்.

குடியரசு தின விழா

நம் இந்தியாவின் 70 வது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு இன்று (26.01.2019)

நமது தலைவர் உயர்திரு. கோகுலம்.M.தங்கராஜ் MD

அவர்கள் செந்தாம்பாளையம் ஊர் பொதுமக்கள் மத்தியில் கொடியேற்றுகிறார்.

அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்.

Leave A Comment